KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  R.S. Trading Lachowscy Spółka Jawna, z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3,
  NIP 727-272-88-25 Regon 100526816
  Inspektorem ochrony danych w R.S. Trading Lachowscy Spółka Jawna (powołanie z dniem 25.05.2018 r) jest osoba dostępna pod adresem iod@rstrading.com.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia;
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprawidłowa realizacja Umowy lub jej brak.