Sirocco WHITE SILVER NEEDLE 

Sirocco WHITE SILVER NEEDLE 

​White tea, jasmine

Like: